Cens hivernal d’Arpellot de marjal (Circus aeruginosus) en dormidor al Parc Natural de L’Albufera..

Aquest mètode de cens, pretén comptabilitzar els exemplars hivernants existents en el P. N. de L’Albufera. Durant el dia campegen per diferents llocs: llac, devesa, arrossars… però al capvespre es tiren a dormir a les mates de vegetació palustre disseminades per tot el llac.

Per a comptabilitzar-los, ens col·loquem en diferents punts situats en la perifèria del llac i ens limitem a comptar els exemplars que es tiren als dormidors al capvespre. Aquest mètode de cens es realitza al gener, que és quan es troba el major nombre d’exemplars en els aiguamolls valencians en general i en L’Albufera en particular, ja que és una espècie principalment hivernant. Existeixen algunes parelles reproductores a la Comunitat Valenciana, i en L’Albufera han començat a criar després de més de dues dècades que no ho feien. No obstant això, la seua població més nombrosa es troba a l’hivern.

Imatge 1. Punt de mostreig

Després de quasi 20 anys censant, s’ha comprovat que la població hivernant ha anat augmentant progressivament, des dels pocs 200 exemplars registrats en els primers anys fins als aproximadament 400 exemplars que s’observen actualment. Per tant, es considera al P. N. de L’Albufera, juntament amb el P. N. del Delta de l’Ebre, com l’aiguamoll més important del litoral mediterrani espanyol per a la hivernada de l’espècie.

Aquest augment d’exemplars pot haver-se d’al fet que en aquests últims anys la reproducció en els seus llocs de cria ha sigut favorable. La continuïtat d’aquest cens ens mostrarà com serà l’evolució de la població hivernant al parc.

RESULTATS