Recursos de premsa:

Des del seu origen, la Societat Valenciana d’Ornitologia ha intentat informar per tots els mitjans disponibles tant de les activitats realitzades com de qualsevol tema relacionat amb la conservació del Medi natural.

A continuació es mostra un llistat d’algunes de les notes de premsa enviades per la pròpia associació així com les notícies publicades en premsa escrita en les quals ens hagen citat (mitjans digitals).

Realment no apareixen totes les comunicacions, ja que moltes es troben desindexadas i ens és difícil recuperar-les, no obstant això ací va un bon nombre de notícies, intentarem tindre actualitzat el llistat.

(Clic sobre la nota o article per a entrar).

NOTES DE PREMSA ELABORADES PER LA SVO:

ARTICLES DE PREMSA EN ELS QUALS SE CITA A LA SVO: