Observat un gall de canyar caçant una anguila

A la pàgina de Wikipedia del gall de canyar posa, sobre l’alimentació de l’espècie: “The birds … clamber through the reeds, eating the tender shoots and vegetable-like matter. They have been known to eat eggs, ducklings, small fish and invertebrates such as snails. They have even been known to attack large eels, however [...]